105 Street 53, Tan Quy Ward, District 7
lienhe@ttpmedia.com.vn

TTP Media communication and entertainment

Bring your brand to new heights

giới thiệu china ecotek việt nam en

Sứ mệnh và phương châm hoạ en

Là một doanh nghiệp Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng hàng đầu ở Việt Nam, China Ecotek Việt Nam coi việc tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh không chỉ là việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và các dịch vụ liên quan khi có yêu cầu và theo thỏa thuận. Trong bối cảnh thị trường xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng ngày càng phát triển và hội nhập nhanh với thị trường khu vực và thế giới, cạnh tranh ngày càng lớn, tính chuyên nghiệp ngày càng cao; hoạt động của công ty được tổ chức và thực hiện trên cơ sở các kết nối nội bộ, kết nối với các khách hàng, đối tác để đạt mục đích là mang lại thành công cho tất cả.

Cùng kết nối - Cùng thành công

We link - We succeed

our services

Organize event - professional event

With the goal: "Towards cooperation - sustainable development, serving & friendly with the social community". TTP Media is currently focusing all resources:....

Prepare a permit, hold a beauty contest

With experience in preparing project documents, please grant permission to organize many beauty contests from small to large scale. TTP Media is ready to par...

Consulting on marketing strategy development

With the enthusiasm to bring to every Vietnamese enterprise, especially small and medium enterprises with limited financial resources ... .. there are no con...

Production of television programs

With a strong workforce of leading directors, screenwriters, and filmmakers, TTP Media is currently a partner providing continuous broadcast television progr...

Produce movies, web drama, sitcom

TTP Media is a manufacturer with a high-quality staff, We accept orders on demand from new organizations, individuals, brand-building businesses. Contact me....

Produce Music MV, make short reportage clips on demand

With the service orientation, TTP Media with a healthy young team will be the cornerstone for the dreams of young people entering showbit, young people have....

Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, sẽ có nhân viên đến tận nơi khảo sát mặt bằng, tư vấn về phong cách thiết kế, chất liệu, mẫu mã phù hợp với yêu cầu của bạn.

Contact consultancy

Partner
TTP Media Communications & Entertainment Group