Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TW
huri@cevc.com.vn
TTP媒體傳播和娛樂
將您的品牌帶到新的高度

giới thiệu china ecotek việt nam tw

Sứ mệnh và phương châm hoạ tw

Là một doanh nghiệp Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng hàng đầu ở Việt Nam, China Ecotek Việt Nam coi việc tổ chức và thực hiện hoạt động kinh doanh không chỉ là việc tiếp nhận, cung cấp dịch vụ xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và các dịch vụ liên quan khi có yêu cầu và theo thỏa thuận. Trong bối cảnh thị trường xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng ngày càng phát triển và hội nhập nhanh với thị trường khu vực và thế giới, cạnh tranh ngày càng lớn, tính chuyên nghiệp ngày càng cao; hoạt động của công ty được tổ chức và thực hiện trên cơ sở các kết nối nội bộ, kết nối với các khách hàng, đối tác để đạt mục đích là mang lại thành công cho tất cả.

Cùng kết nối - Cùng thành công

We link - We succeed

我們的服務

組織活動 - 專業活動

目標是:“走向合作 - 可持續發展,服務社會和社會友好”。 TTP Media目前專注於所有資源:資源,資源,人力資源,以投資創新產品的質量,電視節目,營銷服務 - 公司提供....

準備許可證,舉行選美比賽

有了準備項目文件的經驗,請允許組織許多從小到大的選美比賽。 TTP Media隨時準備與您合作建立並組織完美的比賽。

諮詢營銷策略發展

隨著熱情帶給每一個越南企業,特別是財力有限的中小企業......沒有條件支付大量的營銷和傳輸預算投資。知情品牌,產品營銷廣泛推向市場和目標客戶。 TTP Media現已建立....

製作電視節目

TTP Media擁有強大的主要導演,編劇和電影製作人員,目前是為全國廣播公司提供連續廣播電視節目的合作夥伴。您的合作夥伴需要在與TTP Media聯繫的電台的時間範圍內覆蓋....

製作電影,網絡劇,情景喜劇

TTP Media是一家擁有高素質員工的製造商,我們接受來自新組織,個人和品牌建設企業的訂單。立即聯繫我們獲取建議...

製作音樂MV,按需製作簡短的報導剪輯

憑藉服務導向,TTP Media擁有一支健康的年輕團隊將成為年輕人進入showbit的夢想的基石,年輕人渴望與週六的藝術生活在一起..

Chỉ cần nhấc điện thoại lên và gọi cho chúng tôi, sẽ có nhân viên đến tận nơi khảo sát mặt bằng, tư vấn về phong cách thiết kế, chất liệu, mẫu mã phù hợp với yêu cầu của bạn.

Contact consultancy

合作夥伴
TTP媒體傳播與娛樂集團