Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TW
huri@cevc.com.vn
TTP媒體傳播和娛樂
將您的品牌帶到新的高度

組織活動 - 專業活動

目標是:“走向合作 - 可持續發展,服務社會和社會友好”。 TTP Media目前專注於所有資源:資源,資源,人力資源,以投資創新產品的質量,電視節目,營銷服務 - 公司提供的通信以及娛樂投資與合作計劃..........關鍵,娛樂項目與高社區。
Chia sẻ: