Khu phố Phước Lập, Phường Mỹ Xuân, Thị xã Phú Mỹ , Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu TW
huri@cevc.com.vn
TTP媒體傳播和娛樂
將您的品牌帶到新的高度

製作音樂MV,按需製作簡短的報導剪輯

憑藉服務導向,TTP Media擁有一支健康的年輕團隊將成為年輕人進入showbit的夢想的基石,年輕人渴望與週六的藝術生活在一起..
Chia sẻ: